O nás

 

Naše společnost sídlí v kompletně rekonstruovaném objektu, ukázkově bezbariérovém. Naši budovu můžete nalézt na výjezdu z Vimperku směrem na Prachatice. V našem sídle jsou tři moderně vybavené učebny a připravujeme otevření velkého konferenčního sálu s kapacitou cca 100 osob, včetně vlastního bufetu a jídelny.

Trianon Čechy, o.s. (profil - PDF)

Trianon Čechy, o.s. (stanovy - PDF)

Trianon Čechy, o.s. (výroční zpráva 2010 - PDF)

Trianon Čechy, o.s. je mladá dynamická společnost kladoucí důraz na zdravý životní styl. Své služby poskytuje občanům již od roku 2003, kdy ovšem byla známá pod jménem Šumava pro zdraví, o.s. Veškeré činnosti našeho sdružení přispívají k ekonomickému a sociálnímu rozvoji Jihočeského kraje.

Níže je uveden výčet aktivit, kterými se zájmové sdružení občanů zabývá.

 • Podpora sociální integrace osob
 • Zprostředkování pracovních příležitostí pro handicapované osoby
 • Podpora rozvoje občanské společnosti v Jihočeském kraji
 • Rozvoj zdravotnictví
 • Podpora rozvoje lidských zdrojů
 • Podpora environmentálního vzdělávání
 • Podpora přeshraniční meziregionální spolupráce - navazování kontaktů, společné akce, výměna informací
 • Podpora cestovního ruchu v regionu Jižních Čech
 • Realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů, grantových programů
 • Zpracování studií, analýz, evaluací či strategických dokumentů a manuálů pro instituce veřejného či soukromého sektoru a NNO. Např. studie proveditelnosti, studie využitelnosti, cost benefit analýza, evaluační zprávy, dotazníková šetření, průzkumy a další
 • Poskytování bezplatného poradenství a organizace akcí určených široké veřejnosti
 • Aktivity na poli kultury
 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"