Projekt ,,Šumava bez bariér – základy sociální turistiky v prostoru české a bavorské Šumavy“

There are no translations available.

Občanské sdružení Trianon Čechy se dlouhodobě zabývá problematikou cestování osob se zdravotním postižením, někdy také nazýváno sociální turistikou. V tomto smyslu se podílíme na řadě projektů, které se realizují jak v ČR, tak například v řeckých Aténách, či Turecké Antálii. Zároveň se profilujeme v oblasti zdravého životního stylu a podpory myšlenky soužití s přírodou. Naším dlouhodobým cílem je připravit co nejlepší podmínky a informační systém ulehčující turistiku handicapovaných osob v prostředí chráněných oblastí a národních parků.

S touto vizí jsme úspěšně žádali o podporu pilotního přeshraničního projektu v prostoru Národních parků České a Bavorské Šumavy. Grant z Dispozičního fondu programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko ve výši 4 784 € jsme získali pro řešení projektu v období a doba realizace projektu je 1. 6. 2009 - 31. 3. 2010. Bavorským partnerem se nám stal okresní úřad Freyung-Grafenau.

Zájmové území je možno definovat devíti obcemi v oblasti Strážného (6 na české a 3 na bavorské straně Šumavy - Kubova Huť, Horní Vltavice, Borová Lada, Lenora, Strážný, Stožec, Philippsreut, Haidmühle a Mauth).

V rámci realizace byla uskutečněna řada setkání s českými i bavorskými starosty obcí a měst v zájmovém území. Stejně tak proběhla setkání s provozovateli restauračních a ubytovacích zařízeních po obou stranách hranice. Cílem setkání s představiteli samospráv a podnikateli v cestovním ruchu bylo vyprovokovat zúčastněné k zamyšlení nad potřebou věnovat se cílové skupině osob se zdravotním postižením. Projekt jsme také, společně s přeshraničním hotelovým sdružením Q-TOP Hotels, prezentovali na mezinárodním gastronomickém festivalu Gastrofest 2009.

Výstupem z projektu je elektronická a tištěná brožura z monitoringu řady ubytovacích a restauračních zařízení, která umožní handicapovaným lepší orientaci v nabídce pro ně adekvátních služeb. Ta bude v elektronické podobě rozeslána na všechny organizace zdravotně postižených v ČR a v tištěné brožuře bude dostupná v informačních centrech Šumavy.

S ohledem na veskrze pozitivní ohlas na tyto naše aktivity jsme s naším bavorským partnerem zažádali o podporu podobně koncipovaného projektu s větším záběrem i hloubkou řešení o podporu projektu z Cíle 3 pro roky 2010-2012.

Travel manual

16.9.2009 Deník (CZ)
4.12.2009 Passauer Neue Presse (DE)
9.12.2009 Deník (CZ)

Investice do vaší budoucnosti

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Nachrichten
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz
12 Februar 2013, 09.23
There are no translations available.

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu
05 Februar 2013, 00.00
There are no translations available.

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry
21 Dezember 2012, 14.51
There are no translations available.

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu
12 Dezember 2012, 15.18
There are no translations available.

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"