28.3.2011 – Praha – 2. cyklus - 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"

28. 3. 2011 se uskutečnil závěrečný workshop ke vzdělávacímu modulu ,,EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek“ ve Středočeském kraji v Praze. V první polovině workshopu jsme navštívily Lesní klub Šárynka, kde nás provedla vedoucí dětského klubu paní Johana Passerin. Seznámila nás s provozem v lesním klubu i způsobem zdravého životního stylu. V odpolední části workshopu hosté z EKO-KOMU a z Tondy obalu krátce představili své organizace, seznámili zúčastněné se svými aktivitami a nabídli možnou spolupráci s MŠ. Paní lektorka navázala na exkurzi i hosty diskusí s účastnicemi, pokračovala krátkou rekapitulací a závěr workshopu byl ukončen vyplněním evaluačního dotazníku zúčastněných a znalostním testem. Inspirace, zkušenosti a nové informace – tak lze charakterizovat přínos tohoto workshopu. Výstupem z tohoto vzdělávání může být využití a aplikace této oblasti při zpracovávání školního vzdělávacího programu i při přímé výchovné práci.

 

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"