9.6.2011 – Praha – 3. workshop k vzdělávacímu modulu

"Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky"

Třetí workshop k vzdělávacímu modulu ,,Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky“, konaný 9. 6. 2011 v Praze, zahájil exkurzí ve speciální MŠ Štíbrova (Praha 8). Paní ředitelka nás provedla budovou, ukázala nám speciální pomůcky, hračky a další vybavení (např. snoezelen), které používají paní učitelky při výchovné práci, a také pohovořila o vlastní práci učitelek v této MŠ. V další části workshopu, již v prostorách školícího střediska, paní lektorka navázala na exkurzi rozhovorem a doplnila krátkým filmem na DVD. Poté paní učitelky představily své vlastní náměty pro práci v MŠ se zapojením dítěte s postižením. V závěru následoval test (vycházející ze získaných poznatků) a vyplnění evaluačního dotazníku. Ukončení workshopu uzavřelo předání osvědčení. Celý workshop byl velmi interaktivní, účastnice pružně reagovaly na nové informace a vzájemně si předávaly vlastní zkušenosti.

 


 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"