14.6.2011 – Jindřichův Hradec – 3. workshop k vzdělávacímu modulu

"Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky"

Závěrečný workshop k vzdělávacímu modulu ,,Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky“ se uskutečnil 14. 6. 2011 pro přihlášené v Jindřichově Hradci. V úvodu shlédly účastnice film na DVD Jako motýl, který přítomným ukázal mimo jiné i další možnosti komunikace z jiného úhlu pohledu. Návštěva p. Šárky Jakobi, co by maminky dítěte s Downovým syndromem a zároveň zástupkyně o. p. s. Ovečka, navázala na problematiku dětí s postižením. P. Jakobi konkrétně pohovořila o bariérách, se kterými se setkávají, ale i o vlastní práci s dětmi s Downovým syndromem a jejich rodinami. V další části workshopu krátce představil firmu MEDICCO její zástupce, p. Jakobi. Zúčastněné seznámil s možnostmi kompenzačních pomůcek v MŠ, zajímavé byly i finanční relace. Poté paní lektorka shrnula celý obsah vzdělávacího modulu a účastnice stručně představily své náměty pro práci v MŠ se zařazením dětí s postižením. V závěru následoval test (vycházející ze získaných poznatků) a vyplnění evaluačního dotazníku. Ukončení workshopu uzavřelo předání osvědčení. Celý workshop byl velmi interaktivní, účastnice pružně reagovaly na nové informace a vzájemně si předávaly vlastní zkušenosti.

 


 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"