27.10.2011 – Teplice - 2.cyklus, 2.workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"

Druhý workshop z druhého cyklu workshopů v Teplicích ke vzdělávacímu modulu ,,EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek“ pokračoval 27.10.2011. První část se orientovala na problematiku bioodpadu, sběr a svoz a propojila se tak s druhou částí, která byla zaměřena na hry, simulaci a nácvik, jak třídit. Odpadový materiál se stal i námětem pro zadání domácího úkolu – výrobek z odpadového materiálu, který je možno vyrobit s dětmi v MŠ. Celý workshop byl pro zúčastněné inspirativní, velice kreativní a cenné informace jim pomohou aplikovat jednotlivé aktivity do školních vzdělávacích programů ve svých mateřských školách.

 

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"