12.12.2011 – Český Krumlov - 3.workshop ke vzdělávacímu modulu

"Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky"

Závěrečný workshop k vzdělávacímu modulu ,,Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky“, konaný 12.12.2011 v Českém Krumlově, zahájil exkurzí v o. s. Arpida, v centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Zde si účastnice mohly prohlédnout celý areál. Součástí prohlídky byl i výklad zaměřený na provoz organizace, poskytování sociálních služeb či vzdělávání. Přivítal nás p. ředitel Doc. PhDr. Jiří Jankovský a provázela nás p. Zora Palčisková. Prohlídka budovy i zahrady dokreslovala zajímavý výklad i odpovědi na dotazy zúčastněných. V druhé části workshopu paní učitelky představily své programy činností pro výchovnou práci v MŠ se zařazením dětí s postižením. V závěru následoval test (vycházející ze získaných poznatků) a vyplnění evaluačního dotazníku. Ukončení workshopu uzavřelo předání osvědčení. Celý workshop byl velmi interaktivní, účastnice pružně reagovaly na nové informace a vzájemně si předávaly vlastní zkušenosti.

 
 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"