12. 4. 2012 – České Budějovice II. – 2. cyklus – 2. workshop k vzdělávacímu modulu

,,Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky“

Druhý workshop z druhého cyklu k vzdělávacímu modulu ,,Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky“, který je součástí projektu z OP VK s názvem Vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřských školách, se uskutečnil 12. 4. 2012 v Českých Budějovicích v prostorách ARPIDY, centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením v ulici U Hvízdala 1402/9. Paní lektorka otevřela problematiku dětí s postižením. Plynule na ni navázali hosté. Nejdříve p. Doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D., který stručně pohovořil o Arpidě, jejím vzniku a vývoji, ale i činnosti. Poté následovala prohlídka Arpidy s p. Palčiskovou. druhým hostem byla p. Šárka Jakobi – jako matka dítěte s Downovým syndromem a zástupkyně o. p. s. Ovečka. Zhlédnutí DVD, týkající se integrace dítěte s postižením do běžné MŠ, nabídlo reálnou zkušenost. Celý workshop byl velmi interaktivní, účastnice pružně reagovaly na nové informace a vzájemně si předávaly vlastní zkušenosti. Zajímavé a velmi přínosné byly i informace o individuálním vzdělávacím programu.

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"