19. 4. 2012 – Praha – 3. cyklus - 2. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"

Druhý workshop z třetího cyklu ke vzdělávacímu modulu ,,EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek“ ve Středočeském kraji se uskutečnil v Praze 19. 4. 2012 ve Školícím a vzdělávacím středisku In Garden, v ulici Nad Primaskou 292/45 v Praze 10 ve Strašnicích. V rámci projektu Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ, který realizuje TRIANON – ČECHY, o. s., si mohla opět další skupina učitelek z mateřských škol prohloubit své znalosti z environmentální výchovy, které využijí při vlastním zpracovávání školního vzdělávacího programu, a aplikovat je při výchovné práci. Neméně zajímavé byly i samotné příspěvky účastnic kurzu, které se podělily se svými kolegyněmi o své zkušenosti.





 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"