25. 4. 2012 – České Budějovice – 3. cyklus - 3. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"

Třetí cyklus workshopů v Českých Budějovicích ke vzdělávacímu modulu ,,EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek“ pokračoval třetím workshopem 25. 4. 2012. Paní lektorka seznámila účastnice s přírodními zahradami, s lesní pedagogikou, ale i s vlastními zkušenostmi ze stáží v Německu z Lesních klubů. V průběhu workshopu paní učitelky inspirovala praktickými hrami, které mohou využít při vlastní práci. Některé hry si účastnice i zahrály. Vhodným způsobem tak byla propojena teorie s praktickou částí zaměřenou na cílovou skupinu dětí předškolního věku. Nové poznatky, inspirace a kreativita – tak by se dal shrnout celý workshop.

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"