10. 5. 2012 – České Budějovice II. – 2. cyklus - 3. workshop k vzdělávacímu modulu

,,Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky“

Závěrečný workshop z druhého cyklu k vzdělávacímu modulu ,,Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky“, konaný 10. 5. 2012 v Českých Budějovicích, zahájil exkurzí ve speciální mateřské škole v Riegrově ulici. Zde si účastnice mohly prohlédnout dvě třídy – jednu logopedickou a druhou pro děti se sluchovým postižením. Součástí prohlídky byl i výklad zaměřený na provoz organizace či vzdělávání. Účastnice si měly možnost prohlédnout i SPC a získat tak odpovědi na své dotazy. V druhé části workshopu účastnice napsaly závěrečný test a vyplnily evaluační dotazník. Poté paní učitelky představily své programy činností pro výchovnou práci v MŠ se zařazením dětí s postižením. V závěru následovalo vyhodnocení připravených programů a výsledků testů. Ukončení workshopu uzavřelo předání osvědčení. Celý workshop byl velmi interaktivní, účastnice pružně reagovaly na nové informace a vzájemně si předávaly vlastní zkušenosti.

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"