25. 5. 2012 – Strakonice I. – 1. cyklus - 3. workshop k vzdělávacímu modulu

"Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky"

Třetí workshop z 1. cyklu k vzdělávacímu modulu ,,Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky“, konaný 25. 5. 2012 ve Strakonicích, zahájil exkurzí v centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením ARPIDA v Českých Budějovicích. Provedla nás p. Palčisková, ukázala nám celý areál ARPIDY, pohovořila o poskytovaných službách, seznámila nás s klientelou zařízení. V další části workshopu, již v prostorách školicího střediska, paní učitelky prezentovaly, jak odstraňovaly konkrétní problém u předem vybraného dítěte. V závěru následoval test (vycházející ze získaných poznatků) a vyplnění evaluačního dotazníku. Ukončení workshopu uzavřelo předání osvědčení. Celý workshop byl velmi interaktivní, účastnice pružně reagovaly na nové informace a vzájemně si předávaly vlastní zkušenosti.

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"