12. 6. 2012 – Praha – 3. cyklus - 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"

12. 6. 2012 se uskutečnil závěrečný workshop z 3. cyklu ke vzdělávacímu modulu ,,EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek“ ve Středočeském kraji v Praze. Byl zaměřený na lesní pedagogiku, přírodní zahrady a praktické aktivity do MŠ. Paní lektorka zúčastněným přiblížila tyto oblasti, promítla fotky ze svých zahraničních stáží a seznámila je s praktickými aktivitami, které mohou využít ve svých mateřských školách. Jejich součástí bylo i vlastní zapojení účastnic. Výstupem z tohoto workshopu může být i jiný pohled na to, jak lze předškolní vzdělávání realizovat. Důležité je samozřejmě také vlastní srovnání se sebezkušeností. Závěr workshopu byl ukončen vyplněním evaluačního dotazníku zúčastněných a znalostním testem. Inspirace, zkušenosti a nové informace – tak lze charakterizovat přínos tohoto workshopu. Výstupem z tohoto vzdělávání může být využití a aplikace této oblasti při zpracovávání školního vzdělávacího programu i při přímé výchovné práci.

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"