Workshop 27.9.2012

"Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald"

Cílem workshopu byla, mimo jiné, prezentace všech současných, ale i připravovaných výstupů z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (reg. č. projektu: 195). Kromě realizátorů projektu (TRIANON-ČECHY, o.s., Landkreis Freyung Grafenau), jsme uvítali milé hosty z Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a zástupce z řad ubytovacích a stravovacích subjektů.

Ve velmi příjemné až rodinné atmosféře, ke které nepochybně přispěl útulný salónek bezbariérového hotelu Zlatá Hvězda, nás naši kolegové a spolupracovníci postupně seznámili s konkrétními výsledky projektu a dalšími připravovanými výstupy:

 • Zahájení, přivítání hostů, představení projektu a vlastního programu workshopu se ujal Martin Ježek, předseda sdružení Trianon – Čechy, o.s.
 • Obsahem a funkcemi vytvořených webových stránek nás provedla Kateřina Bezděková z IT PROFI, dodavatel webových stránek projektu
 • S metodami a výsledky monitoringu jednotlivých ubytovacích a stravovacích subjektů seznámil přítomné Viktor Vácha z TRIANONU-ČECHY, o.s.
 • Následoval příspěvek Lenky Dvořákové z NP Šumava o cestování po NP, jednotlivých infocentrech, jejich bezbariérových úpravách…
 • Jakub Machytka a Jan Pospíchal pak vysvětlili, jak byl řešen výběr a vlastní monitoring jednotlivých Tipů na výlet a připravovaného Travel manuálu, s jakými problémy se nejčastěji setkávali a jak bude Travel manuál vypadat
 • Posledním příspěvkem byla milá prezentace našich bavorských kolegů Katrin a Andrey o připravovaných akcích: návštěvě vzorových subjektů, workshopu a jazykovém kurzu ČJ. Katrin se nebála prezentovat příspěvek svou rozkošnou češtinou a byla po zásluze odměněna potleskem všech zúčastněných.

Zakončení a poděkování z úst předsedy TRIANONU-ČECHY, o.s. se následně sympaticky „zvrhlo“ v diskuzi a volné povídání o všech zmíněných tématech.

Jako bonus nám pak náš spolupracovník a výborný fotograf pan Václav Sklenář prezentoval možné tipy na výlet na západ od Šumavy (Šnajberské rybníky, Český les).

Celým workshopem a následnou debatou se neslo několik základních myšlenek:

 • Nutnost pokračovat v podobných projektech
 • Je velmi žádoucí rozšířit monitoring i na další oblasti ČR, popřípadě zahraničí
 • Česká i bavorská strana chtějí pokračovat ve vzájemné a osvědčené spolupráci
 • Vzájemná snaha o intenzivnější sdílení informací a hledání společných témat
 • Častější pořádání společných seminářů a workshopů
 • Nezbytnost osvěty a vzdělávání všech zainteresovaných subjektů (od hotelů a restaurací až po turistická informační centra)
 • Rozhodně je potřeba rozšířit množství a kvalitu dostupných „bezbariérových“ informací (především na české straně)


Termín dalšího společného setkání s naším bavorským partnerem byl předběžně stanoven na leden 2013. Tam již budou prezentovány Tipy na výlet a Travel manuál v konečné, tištěné verzi.
Zároveň jsme se dohodli na hledání dalších témat a možností spolupráce a uskutečnění pracovního setkání k tomuto tématu.

 


 

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"