1. 11. 2012 – Žatec – 3. workshop k vzdělávacímu modulu

,,Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky“

Třetí workshop k vzdělávacímu modulu ,,Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky“, se konal 1. 11. 2012 v Žatci. Začal exkurzí v MŠ Milíčův dům, kde nás provedla p. ředitelka Vrabcová, která přítomné účastníky seznámila s historií MŠ, provozem a s cílovou skupinou dětí, rovněž odpovídala na dotazy přítomných. V odpolední části následoval test (vycházející ze získaných poznatků) a vyplnění evaluačního dotazníku. Poté paní učitelky a pan učitel představili své vlastní náměty pro práci v MŠ, ve kterých měli děti připravit na příchod dítěte s postižením. Ukončení workshopu uzavřelo předání osvědčení. Celý workshop byl velmi interaktivní, účastníci pružně reagovali na nové informace a vzájemně si předávali vlastní zkušenosti.

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"