Environmentální sekce

V této oblasti jsme zaměřeni na oblast alternativních zdrojů energií, zejména pak energii solární. Pracujeme na permanentní ekologické výchově, především mládeže s programy již pro děti předškolního věku. Cílem je motivace nastupující generace k zájmu o vliv člověka na životní prostředí a následně kvalitu života celé společnosti. Chceme motivovat nejen mladé žáky a studenty, ale také podnikatele a samosprávy k nalézání a využívání obnovitelných energetických zdrojů a to na regionální, komunální, podni-katelské i mezinárodní úrovni.

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"