25. – 26. 3. 2009 – Workshop v Budapešti – NESsT – CITI Social Enterprice Competition

TRIANON – ČECHY, o.s. se zúčastnilo soutěže organizované NESsT (Nonprofit Enterprise and Selfsustainability Team) a bylo vybráno spolu s dalšími 17 organizacemi z České republiky, Slovenska a Maďarska k následnému workshopu, který se konal ve dnech 25. a 26. března 2009 v Budapešti. Proto se zástupci TRIANON – ČECHY, o.s. sešli spolu s ostatními na připravovaném workshopu, který by měl být startem na cestě k samofinancování jednotlivých NNO.

Účastníci zde získali potřebné informace k předběžnému plánování pro všechny NNO, připravující realizaci sociálních podnikatelských aktivit, a to kreativní metodou volby podnikatelského nápadu, splňující kritéria základních kompetencí i kritéria samofinancování.

Mezi jednotlivé dílčí kroky lze zařadit zhodnocení organizační připravenosti, volba podnikatelského nápadu a předběžná analýza proveditelnosti. Na základě zaslaných materiálů a podnikatelských nápadů jednotlivých NNO zástupci NESsT všechny organizace budou odborně sledovat a jednotlivé kroky s nimi konzultovat. V průběhu roku se tito zástupci budou scházet na pracovních jednáních, díky kterým se NESsT bude přesvědčovat nad správností a realizací podnikatelských aktivit, bude za nimi i dojíždět do jednotlivých organizací. Výstupem z těchto aktivit by měl být zpracovaný projekt schopný samofinancování.

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"