25.4.2009 - Míčové hry - tělocvična ZŠ Zdíkov

V sobotu 25. 4. 2009 se uskutečnilo sportovní klání v tělocvičně ZŠ ve Zdíkově, které se stalo velkým sportovním svátkem pro klienty se zdravotním postižením a personál z Domečku Javorník, zařízení Petra z Mačkova a zařízení Empatie z Českých Budějovic, jehož spoluorganizátorem bylo i o.s. TRIANON – ČECHY.

Celá akce se mohla konat za podpory a spolupráce ředitele pana Mgr. Václava Kyznara. Všechny zúčastněné přivítala hlavní organizátorka a hostitelka Mgr. Helena Čálková, vyzvala jednotlivé týmy ke složení slibu sportovce, kterým se všichni zavázali k čestnému klání na sportovním poli. Hlavním hostem se stal starosta obce Zdíkov pan Mgr. Zdeněk Kantořík, který slavnostně zahájil „Míčové hry“ prvním vhozením míče do hřiště.

Soutěžilo se v několika velmi zajímavých disciplinách - jako je přehazovaná, soutěž ve střelbě na basketbalový koš, soutěž o to, kdo po stanovené trase odnese nejvíce míčů v náručí, střelba na fotbalovou bránu a dribling.

Ze zvláště úporného a čestného souboje vyšlo nejlépe družstvo reprezentantů vyslané ze zařízení„Petra“ z Mačkova. Druhé místo obsadili domácí borci „Domečku- Javorník“ a na bronz dosáhlo družstvo „Empatie“ z Český Budějovic.

Slavnostní den byl zakončen vynikajícím obědem a vyhlášením vítězů. Znovu se potvrdilo, že porazit vlastní lenost je daleko složitější než porazit vlastní handicap!

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"