Kurz CQS - Aplikace CSR do systémů managementu - Praha 8 - Troja

Zástupci o.s. TRIANON - ČECHY se zúčastnili kurzu CQS (Sdružení pro certifikaci systémů jakosti) na téma Aplikace CSR (Corporate social responsibility) do systémů managementu. , který se konal 25. a 26. 5. 2009 ve velké zasedací síni CQS – Elektrotechnický ústav v Praze 8 – Troja, Pod Lisem 129. Zúčastnilo se celkem 12 zájemců a přednášely 2 lektorky – MVDr. Marta Mikulášková, CSc. spolu s Ing. Marií Šebestovou.

Na programu byly:

  • Principy managementu sociální odpovědnosti,
  • Hlavní prvky systému managementu sociální odpovědnosti,
  • Přístupy k zakomponování CSR do managementu firem,
  • Kritéria pro udělování značky CSR,
  • Techniky zavádění,
  • Plánování zavádění v podnicích a zpracování výstupů,
  • Příprava hodnocení firem, principy sebehodnocení.

Kurzem se prolínaly přednášky s případovými studiemi a workshopy, při kterých se zúčastnění snažili identifikovat zainteresované strany v organizace a vzájemně komunikovat, uplatňovat a zařazovat činnosti organizace podle druhu postižení. K dalším tématům patřilo určení role státu, velkých a malých organizací v oblasti společenské odpovědnosti, rozsah posuzovaných míst v rámci auditu společenské odpovědnosti a úloha poradce při implementaci společenské odpovědnosti do řízení organizace. Během těchto aktivit probíhaly různé diskuse. Spolupráce v rámci kritérií značky kvality bude pokračovat mezi zúčastněnými i nadále, měla by vyústit v konkrétní návrh samotné značky kvality, stanovení kritérií k jejímu možnému udělení a větší motivaci pro jednotlivé zaměstnavatele při prosazování společenské odpovědnosti.

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"