25.6.2010 - Domeček Javorník na Šumavě

Občanské sdružení Trianon – Čechy zorganizovalo pro zaměstnance Domečku Javorník přednášku na téma Komunikace s osobami se sluchovým postižením, kterou vedl neslyšící lektor a tlumočila tlumočnice znakového jazyka. Přednáška byla velice interaktivní, všichni zúčastnění měli spoustu konkrétních dotazů. Lektor měl možnost se krátkou chvíli vidět s uživateli se sluchovým postižením, pokusil se s nimi navázat komunikaci ve znakovém jazyce a zaměstnancům mohl předat informaci, že tito lidé kdysi znakový jazyk používali, jen neměli možnost s ním dále komunikovat. To byla pro účastníky přednášky nová informace. Naučili se několik základních znaků, které mohou používat při komunikaci s uživateli se sluchovým postižením. Společně s paní ředitelkou projevili zájem o další vzdělávání v této oblasti.

 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"