Projekt: Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald

There are no translations available.

Evropská unie

Jedním ze cílů Trianon Čechy, o.s. je připravit co nejlepší podmínky pro turistiku zdravotně postižených osob. Výsledkem našich dlouholetých aktivit bude vytvoření komplexního informačního systému, ke kterému směřujeme skrze řadu dílčích projektů. Jedním z důležitých milníků je zpracování tématicky zaměřené analýzy pro Ministerstvo životného prostředí, která mapovala území všech čtyřech národních parků České Republiky.

Dalším stěžejním projektem je detailní mapování prostoru Šumavy a to po obou stranách hranice. Prvním a již ukončeným projektem byl projekt hrazený z Dispozičního fondu programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko s názvem „Šumava bez bariér – základy sociální turistiky v prostoru české a bavorské Šumavy“.

Na tento projekt pak navazujeme s projektem Cestujeme bez bariér na Šumavě a v Bavorském lese. Zájmové území je pak vymezeno od Nové Pece po Kvildu, opět po obou stranách Česko-Německé hranice.

Cíle a výstupy projektu:

 • zmapování ubytovacích a restauračních zařízení v bavorské části Šumavy
 • tvorba mapy se systémem piktogramů míry bez/bariérovosti
 • tvorba travel manuálu, který by propagoval místa a zařízení vhodná pro handicapované návštěvníky.
 • tvorba publikace s popisem jednotlivých zařízení na obou stranách Šumavy
 • internetové stránky, jakožto informační rozcestník pro handicapované návštěvníky Šumavy
 • uspořádání několika workshopů a konference o sociální turistice
 • školení personálu jednotlivých zařízení
 • vytvoření vidofilmu k problematice bezbariérového cestování
 • exkurze zástupců cíl. skupiny do vybraných bezbariérových zařízení

Doba řešení: září 2010 – únor 2013

Partner: Okresní úřad Freyung-Grafenau

www stránky projektu naleznete zde.

TV reportáž z  příhraničního projektu o bezbariérovém cestování na Šumavě a v Bavorském lese.

Pár slov o realizaci projektu

Ubytovací a stravovací zařízení

Vlastní projekt započal monitoringem ubytovacích a restauračních zařízení části Bavorského Národního parku a Šumavského Národního parku koncem roku 2010. Jednotlivé objekty určené k monitoringu byly vybírány ve spolupráci s turistickými informačními centry na obou stranách hranic.
Celkem bylo na české a bavorské straně monitorováno 163 objektů z pohledu bezbariérového ubytování a bezbariérové gastronomie.
Z celkového počtu 163 objektů je 143 objektů ubytovacích, popřípadě i stravovacích (míněno hotely a penziony poskytující i stravování), 82 objektů na české straně a 61 na bavorské. 20 zbývajících objektů monitoruje z pohledu bezbariérovosti pouze gastronomii.

Cílem monitoringu každého jednotlivého objektu bylo získání dostatečného množství informací tak, aby bylo možno zodpovědět všechna kritéria v Dotazníku „bez bariér“, připojit doplňující fotogalerii a vyhodnotit, zda je daný objekt vhodný, částečně vhodný nebo nevhodný pro hendikepované osoby.
Ke každému objektu je tedy připojen kompletní dotazník „bez bariér“, včetně zhodnocení vhodnosti a fotogalerie.
Dotazník „bez bariér“ obsahuje celkem 55 otázek uspořádaných do tří základních okruhů:

 • Přístup do objektu + parkování (vstup, chodník…)
 • Vnitřní bezbariérovost (výtah, chodby, ubytování, stravovací prostory, wc…)
 • Služby (informační služby + ostatní)

Veškeré potřebné informace byly získávány osobní návštěvou a prohlídkou daných objektů, dále pak zpracováním ostatních dostupných propagačních materiálů ve fyzické či elektronické podobě. Především osobní návštěva byla naprosto nezbytnou nutností pro získání konkrétních, velmi důležitých informací, které pak rozhodují o tom, zda osoba na vozíku může daný objekt navštívit nebo ne. Na návštěvě, sběru dat a vyhodnocení informací se přímo podíleli naši spolupracovníci na vozících, čímž je zabezpečena potřebná validita prezentovaných informací.

Osobní návštěva objektů splnila, kromě sběru dat, i další, ne méně důležitý úkol a to byla osvěta a vzdělávání majitelů a personálu objektů. Na základě veškerých získaných informací a zkušeností z monitoringu bylo zpracováno celkové vyhodnocení monitoringu. Tady se jasně ukázalo, jak nezastupitelnou roli hraje zkušenost a znalost z „terénu“ a přímo s osobami na vozíčku, protože některá kritéria prostě nelze posuzovat stroze matematicky.
Na bavorské straně bylo vytipováno 17 objektů jako vhodných, částečně vhodných pro ubytování, nebo stravování osob s hendikepem.
Na české straně bylo vytipováno 18 objektů. Tyto objekty jsou jednou ze součástí internetových stránek, jejichž příprava začala paralelně s monitoringem.

Tipy na výlet, Travel Manual

V roce 2011 začala paralelně s monitoringem další etapa projektu: vyhledání a podrobné zmapování vhodných tipů na výlety a túry pro osoby s hendikepem.
I tato etapa probíhala současně na obou stranách hranic a ve spolupráci s turistickými informačními centry a za přímé účasti vozíčkářů, kteří tyto výlety „zakusili“ na vlastní kůži a mohli tak vše přesně popsat ze svého pohledu.
Výsledkem je 21 tipů na bavorské a 14 tipů na výlet, túru na české straně. Zpracování těchto tipů na výlet je svou detailností a precizností naprosto unikátní a i proto našemu sdružení velmi záleží na vysoce kvalitním zapracování těchto informací do připravovaného Travel manuálu ve dvou jazykových mutacích, čeština a němčina.

Internetové stránky

Jejich příprava začala s počátkem monitoringu a úpravy, změny, jazykové korekce  a doplňování o další informace probíhají dodnes. Našim cílem je, aby se tyto stránky staly uceleným „balíčkem“ informací nutných a užitečných pro cestování osob s hendikepem.
Proto obsahují nejen informace o možnostech bezbariérového ubytování a stravování, ale také bezbariérové tipy na výlety a túry, informace o turistických informačních centrech, bezbariérových toaletách, zdravotnických zařízeních… Součástí stránek je i přehledná interaktivní mapa, která hledání v dané oblasti velmi usnadní.
V případě bezbariérového ubytování a stravování se vozíčkáři mohou „proklikat“ zpracovaným dotazníkem v elektronické podobě až k jednotlivým otázkám a zjistit tak třeba, zda je povolen přístup asistenčního pejska a zda je za poplatek, či nikoliv apod.
I z toho je patrné, že sběr, úprava a účelné zpracování tak velkého množství informací je velmi časově náročné a nedá se uspěchat a nám velmi záleží na tom, aby vše bylo v maximální možné kvalitě.
Internetové stránky připravujeme ve třech jazykových mutacích, čeština, němčina a angličtina.

Sdílení informací a úkolů

Od samého počátku velmi úzce spolupracujeme s našimi bavorskými partnery z Freyungu a musíme podotknout, že je to spolupráce velmi příjemná a úspěšná.
Kromě permanentního kontaktu přes elektronická média probíhají pracovní mítinky, střídavě ve Freyungu a ve Vimperku, kde vždy proběhla prezentace aktuálního stavu, rozdělení si dalších úkolů, prodiskutování možností, návrhů a případných změn.
V současné době připravujeme společný mítink a workshop ve Vimperku 27.9.2012, kde bychom, za účasti našich partnerů a dalších pozvaných hostů, rádi prezentovali všechny dosavadní výsledky projektu již v téměř finálních podobách.

Workshop  27.9.2012
Informace o workshopu naleznete zde

Gastrofest workshop  8.11.2012
Informace o workshopu naleznete zde


 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Nachrichten
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz
12 Februar 2013, 09.23
There are no translations available.

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu
05 Februar 2013, 00.00
There are no translations available.

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry
21 Dezember 2012, 14.51
There are no translations available.

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu
12 Dezember 2012, 15.18
There are no translations available.

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"