7.12.2010 – Praha – 4.workshop k vzdělávacímu modulu

,,EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek“

Čtvrtý workshop pro přihlášené do Prahy ke vzdělávacímu modulu ,,EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek“ začal návštěvou MŠ Semínko v Toulcově Dvoře, kde nás přivítala paní ředitelka Magdalena Kapuciánová. Účastnice seznámila s provozem MŠ, činností, jednotlivými aktivitami. Využily jsme i možnost prohlédnout si prostory školky, její pěkné zahrady, naučné stezky, která tudy vede. Paní ředitelka se s námi podělila o zkušenosti, které mají s chovem zvířat, o která se zde starají zaměstnanci Toulcova Dvora. Nahlédly jsme i do prostor Lesníčku (lesní klub). V odpolední části workshopu probíhala diskuse z exkurze. Zakončení celého vzdělávacího kurzu předcházelo zopakování probrané látky, poté vyplnění evaluačního dotazníku a napsání závěrečného testu. Předání osvědčení a upomínkových předmětů pro absolventy kurzu bylo završením celého vzdělávacího modulu. Paní učitelky zde získaly spoustu kontaktů, navzájem si mezi s sebou vyměnily kontakty na své MŠ k možné budoucí spolupráci, a získané znalosti budou moci použít při vlastní práci s dětmi. Workshopy jim nabídly i jiné možnosti předškolního vzdělávání, pro zúčastněné byly inspirativní a umožnily jim využít a aplikovat jednotlivé aktivity do svých školních vzdělávacích programů.

 


 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"