5.1.2011 – Plzeň – 4.workshop k vzdělávacímu modulu

,,EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek“

Závěrečný workshop vzdělávacího modulu ,,EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek“ začal návštěvou 7. MŠ v Plzni (5. 1. 2011), kam jsme pozvaly Karlovarské hudební divadlo. Zde jsme měly možnost shlédnout spolu s dětmi dětské představení s ekologickou tematikou ,,Jak Lesíčkovi uletěly včelky“. Po návratu ze školky účastnice hovořily o dojmech, které měly ze shlédnuté pohádky a její využití pro své MŠ. S paní lektorkou na ni navázaly trochou teorie z ekologické problematiky a opakováním předchozích témat. Poté následovalo vyplnění evaluačního dotazníku a napsání závěrečného testu. Předání osvědčení a upomínkových předmětů uzavřelo celý kurz workshopů tohoto cyklu. Absolventky získaly mnoho kontaktů osobních (na své kolegyně), které mohou přispět k budoucí spolupráci mezi jednotlivými MŠ, ale i dalších, díky kterým mohou environmentální výchovu lépe aplikovat ve svých MŠ.

  
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"