2.3.2011 – České Budějovice – 2. cyklus - 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"

Závěrečný workshop v Českých Budějovicích ke vzdělávacímu modulu ,,EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek“ začal 2. 3. 2011 divadelním představením Karlovarského hudebního divadla ,,Jak Lesíčkovi uletěly včelky“ v mateřské škole T. G. Masaryka. Představení bylo zaměřené na ekologickou tematiku – na třídění odpadků a jejich ukládání. V další části pokračoval workshop bohatou diskusí ke shlédnuté pohádce. Účastnice měly možnost získat kontakt na divadelní společnost, aby si tak divadélko mohly pozvat do svých školek. Součástí workshopu bylo i předání dalších zajímavých kontaktů a odkazů, které mohou paní učitelky využít v rámci své pedagogické práce. V samotném závěru prostřednictvím evaluačního dotazníku účastnice zhodnotily (dle svého názoru) úroveň vzdělávacího modulu a po napsání závěrečného testu získaly osvědčení, kterým mohou prokázat své další vzdělávání pro svou profesi.

 


 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"