Projekt ,,ZVÝŠENÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V KONTAKTU S LIDMI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. “

There are no translations available.

Občanské sdružení TRIANON – ČECHY v rámci svých aktivit si v oblasti sociální integrace vytklo za cíl vytvářet zázemí, podmínky a servis pro důstojné začlenění osob s handicapem při rovnocenném uplatnění na trhu práce. Dlouhodobým cílem je obecně zlepšit přístup ke zdravotně postiženým ve zdravotnických zařízeních, resp. v domácím prostředí. Tento efekt se vyčísluje jen obtížně, přesto má velký význam pro celou komunitu zdravotně postižených při jejich integraci do společnosti. Různé typy zdravotního postižení vyžadují speciální přístup, který musí zohlednit potřeby a možnosti zdravotně postiženého občana a současně respektovat jeho lidskou důstojnost. Znalosti zásad a techniky vlastní komunikace s těmito občany jsou u zdravotnických a sociálních pracovníků obvykle velmi malé nebo vůbec žádné. Na obou stranách přitom existují bariéry k prolomení tohoto stavu.

Z tohoto důvodu připravilo o. s. TRIANON – ČECHY projekt s cílem ZVÝŠENÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V KONTAKTU S LIDMI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. Projekt přišel s návrhem proškolit osoby, které přijdou při své práci do kontaktu se zdravotně postiženými spoluobčany, jak správně s různě zdravotně postiženými osobami komunikovat. Realizace projektu by měla přispět k odbourávání vzájemných komunikačních bariér a tím i k odstranění problémů, které z nich pro zdravotně postižené vyplývají. Cílem programu bylo zvýšit komunikační dovednosti těchto pracovníků a odstranit komunikační bariéry mezi osobami se speciálními potřebami a zdravotnickými a sociálními pracovníky.

Vzdělávací program byl rozdělen do 4 seminářů. Celkově se vzdělávacího programu zúčastnilo 100 frekventantů (Strakonická nemocnice a.s., Sociální pohoda, o. p. s. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, ÚSP Hrabině, Dětské centrum Jihočeského kraje).