4.4.2011 – Strakonice – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

,,EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek“

Čtvrtý workshop ve Strakonicích, konaný 4. 4. 2011, v rámci vzdělávacího modulu ,,EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek“ byl ve znamení exkurze na skládce ve Vydlabech a prohlídky podzemních kontejnerů v Písku. Průvodcem byl Ing. Miloslav Šatra z odboru životního prostředí z Písku, který odborně vysvětlil důležitost třídění odpadů v praxi a jeho výhody. Zúčastněným to přineslo úplně jiný úhel pohledu na problematiku třídění odpadu. Odpolední část workshopu navázala shrnutím získaných poznatků. Doplnila ji prezentace hosta z Tondy obalu i jeho nabídka možné spolupráce s MŠ. Ukončení workshopu se uskutečnilo zhodnocením celého cyklu vzdělávání a závěrečným testem, po kterém následovalo předání osvědčení. Přínos pro pedagogickou práci v mateřských školách z nabízených možností celého cyklu vzdělávání je jednoznačný.