27.10.2011 – Teplice - 2.cyklus, 2.workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"

Druhý workshop z druhého cyklu workshopů v Teplicích ke vzdělávacímu modulu ,,EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek“ pokračoval 27.10.2011. První část se orientovala na problematiku bioodpadu, sběr a svoz a propojila se tak s druhou částí, která byla zaměřena na hry, simulaci a nácvik, jak třídit. Odpadový materiál se stal i námětem pro zadání domácího úkolu – výrobek z odpadového materiálu, který je možno vyrobit s dětmi v MŠ. Celý workshop byl pro zúčastněné inspirativní, velice kreativní a cenné informace jim pomohou aplikovat jednotlivé aktivity do školních vzdělávacích programů ve svých mateřských školách.