12.12.2011 – Český Krumlov - 3.workshop ke vzdělávacímu modulu

"Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky"

Závěrečný workshop k vzdělávacímu modulu ,,Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky“, konaný 12.12.2011 v Českém Krumlově, zahájil exkurzí v o. s. Arpida, v centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Zde si účastnice mohly prohlédnout celý areál. Součástí prohlídky byl i výklad zaměřený na provoz organizace, poskytování sociálních služeb či vzdělávání. Přivítal nás p. ředitel Doc. PhDr. Jiří Jankovský a provázela nás p. Zora Palčisková. Prohlídka budovy i zahrady dokreslovala zajímavý výklad i odpovědi na dotazy zúčastněných. V druhé části workshopu paní učitelky představily své programy činností pro výchovnou práci v MŠ se zařazením dětí s postižením. V závěru následoval test (vycházející ze získaných poznatků) a vyplnění evaluačního dotazníku. Ukončení workshopu uzavřelo předání osvědčení. Celý workshop byl velmi interaktivní, účastnice pružně reagovaly na nové informace a vzájemně si předávaly vlastní zkušenosti.