3.2.2012 – Milevsko – 3. workshop k vzdělávacímu modulu

There are no translations available.

Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky"

Závěrečný workshop k vzdělávacímu modulu ,,Zlepšení práce s individualitou dítěte – My jsme tady taky“, konaný 3. 2. 2012 v Milevsku, zahájil opakováním předchozích poznatků. Poté účastnice zhlédly film na DVD Vítejte v jiné zemi, který p. lektorka doplnila komentářem. V druhé části workshopu paní učitelky představily připravené řešení problému ve své MŠ, související s jedním dítětem. V závěru následoval test (vycházející ze získaných poznatků) a vyplnění evaluačního dotazníku. Ukončení workshopu uzavřelo předání osvědčení. Celý workshop byl velmi interaktivní, účastnice pružně reagovaly na nové informace a vzájemně si předávaly vlastní zkušenosti.