Gastrofest workshop 8.11.2012

"Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald"

Ve dnech 8 -10.11.2012 se na Výstavišti v Českých Budějovicích uskutečnil mezinárodní gastronomický festival GASTROFEST za účasti zástupců z řad kuchařů, hoteliérů, restauratérů a samozřejmě široké veřejnosti.
Díky pozvání organizátora pana Vladimíra Tůmy z gastronomické agentury GASTKOM jsme měli možnost, v rámci tematicky zaměřeného workshopu, prezentovat některé výstupy z našeho projektu a, soudě dle ohlasu zúčastněných hoteliérů, restauratérů a veřejnosti, rozšířit znalosti, povědomí a vnímavost všech ve vztahu k přístupu k osobám s hendikepem.

Po úvodu, ve kterém jsme představili naše občanské sdružení, zaměření, cíle a aktivity, následovala vlastní prezentace rozdělená do 3 částí:

 1. Travel manuál a tipy na výlet
 2. Účastníkům jsme přiblížili celý proces od vytipování jednotlivých ubytovacích a stravovacích subjektů na české i bavorské straně, přes proces a úskalí vlastního monitoringu až po zpracování všech nasbíraných informací, což jsme doložili ukázkou první verze Travel manuálu v elektronické podobě, která obsahuje vybrané subjekty, vhodné, nebo částečně vhodné pro návštěvu osob s hendikepem. Vzhledem k zaměření GASTROFESTU jsme se více soustředili na specifika a konkrétní ukázky dobrých a špatných příkladů v gastronomických zařízeních.

  Součástí monitoringu bylo i vytipování vhodných výletů pro hendikepované na české i bavorské straně. I tento proces, na kterém se také přímo podíleli naši kolegové vozíčkáři, jsme se snažili přiblížit a promítnout několik praktických ukázek dobrých a špatných příkladů.

 3. Instruktážní/školící film
 4. Na první část jsme navázali krátkým školením a promítnutím námi vyrobeného instruktážního filmu „DVD manuál školení personálu v chování k osobám se zdravotním postižením“, kde naši kolegové a především přímo sami hendikepovaní (vozíčkář, sluchově postižený, zrakově postižený) podrobně popisují s jakými problémy se při návštěvách ubytovacích a stravovacích zařízení setkávají, mohou setkat a co je pro jednotlivé, různě hendikepované, skupiny důležité. Tato část a především samotný film vzbudili značný zájem a někdy i překvapení mezi účastníky, protože člověk bez hendikepu není sám schopen domyslet veškeré problémy, nebo detaily, které se problémem mohou stát.

 5. Připravované akce

  V poslední části workshopu jsme prezentovali akce, které připravujeme společně s našimi bavorskými kolegy:

  • Seminář zaměřený na speciální potřeby hendikepovaných osob ve vztahu k cestování, ubytovacím a gastronomickým subjektům. Pro koho je určený, kdo se může zúčastnit a jaký je navrhovaný program.
  • Exkurze do vzorových ubytovacích a gastronomických subjektů na bavorské, případně i české straně. Předpokládaný program a kdo se může zúčastnit.
 6.  

Závěrem workshopu jsme všem poděkovali za účast, vřelou atmosféru a odkázali účastníky na naše webové stránky www.trianoncechy.cz, kde je možné se naší činnosti a projektech dozvědět více.