O nás

trianonTrianon Čechy, o.s. je mladá dynamická společnost kladoucí důraz na zdravý životní styl. Cílem je výchova dětí a dospělých ke zdravému způsobu života, se snahou zapojení chronicky nemocných dětí, zdravotně postižených občanů i sociálně znevýhodněných osob do běžného života. Své služby poskytujeme občanům již od roku 2003, kdy ovšem byla známá pod jménem Šumava pro zdraví, o.s. Veškeré činnosti našeho sdružení přispívají k ekonomickému a sociálnímu rozvoji Jihočeského kraje.

Níže je uveden výčet aktivit, kterými se zájmové sdružení občanů zabývá.

 • Podpora sociální integrace osob
 • Zprostředkování pracovních příležitostí pro handicapované osoby
 • Podpora rozvoje občanské společnosti v Jihočeském kraji
 • Rozvoj zdravotnictví
 • Podpora rozvoje lidských zdrojů
 • Podpora environmentálního vzdělávání
 • Podpora přeshraniční meziregionální spolupráce - navazování kontaktů, společné akce, výměna informací
 • Podpora cestovního ruchu v regionu Jižních Čech
 • Realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů, grantových programů
 • Poskytování bezplatného poradenství a organizace akcí určených široké veřejnosti
 • Aktivity na poli kultury
 

TRIANON - ČECHY, o.s.

trianon_logo

www.trianoncechy.cz

Přihláška do výukových modulů

Závaznou přihlášku můžete zaslat buď elektronicky, vyplněním zde, nebo si ji můžete vytisknout, vyplnit a zaslat poštou na naši adresu.

TRIANON - ČECHY, o.s.

Špidrova 47, 385 01  Vimperk