O projektu

V lednu roku 2010 byla naší společnosti schválena Krajským úřadem Ústeckého kraje žádost o finanční podporu z OP VK v rámci globálního grantu na projekt, který byl určen pro účastníky dalšího vzdělávání v nabízených čtyřech modulech, s názvem „Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji“, registrační číslo CZ.1.07/3.2.06/01.0019.

Cílem projektu bylo vytvořit a pilotně ověřit čtyři vzdělávací moduly – Emoční inteligence, Manažer 21. století, Týmová spolupráce, Emoční a znalostní minimum pro služby cestovního ruchu - prostřednictvím zážitkových, interaktivních metod. První tři nabízené moduly oslovují především střední management malých a středních podniků, kdežto poslední modul spíše poskytovatele služeb v cestovním ruchu včetně majitelů objektů v oblasti cestovního ruchu. zarovka-green

Tyto moduly se odlišují od modulů, které jsou v současnosti nabízené na trhu, neboť jsou zaměřeny především na řešení krizových a nestandardních situací, s nimiž se trh práce potýká. V modulech je možné simulovat reálné situace a možnosti jejich konstruktivního řešení. Cílová skupina by se v nich měla naučit především rychlému rozhodování, které očekávají zaměstnavatelé a více méně s tím počítají. Tyto inovativní moduly se zcela odlišují od běžně dostupného vzdělávání. Proto jsou pro účastníky vzdělávání nejen motivujícím efektem, ale i samotné vzdělávací metody si cílová skupina lépe zapamatuje, uchová v paměti a poté v praxi vybaví.

Pilotní ověřování bylo úspěšně dokončeno v srpnu 2012 a nyní jsou moduly nabízeny ke komerčnímu využití.

 

TRIANON - ČECHY, o.s.

trianon_logo

www.trianoncechy.cz

Přihláška do výukových modulů

Závaznou přihlášku můžete zaslat buď elektronicky, vyplněním zde, nebo si ji můžete vytisknout, vyplnit a zaslat poštou na naši adresu.

TRIANON - ČECHY, o.s.

Špidrova 47, 385 01  Vimperk